ADD:Industry Mansion, Zhongyi Road No.29, Foshan city, Guangdong Province

TEL:0757-8380 5030 ,FAX:0757-8337 7671
 
 
 
 
 
 
 

  Foshan Xinghuo Electric Appliance Factory (Web Design By xintech.cn)
  Address: Qinggong 3 Road No.16, Foshan city, Guangdong Province
  Tel: 0757-8210 7002 | 0757-8210 7003 | 0757-8210 7005 | 0757-8210 7001 Fax: 0757-8210 7004 E-MAIL: xhdzdq@126.com